معرفی کتاب
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ معرفی کتاب
آرشیو وبلاگ
      معرفی کتاب ()
برنامه‌نویسی برای مهندسان شیمی با استفاده از C، C++ و MATLAB نویسنده: معرفی کتاب - جمعه ٢٥ فروردین ،۱۳٩۱

نام کتاب: برنامه‌نویسی برای مهندسان شیمی با استفاده از  C، C++ و MATLAB

برنامه‌نویسی برای مهندسان شیمی با استفاده از  C، C++ و MATLAB

ناشر: انتشارات اندیشه‌سرا (با ﻣﺴﺅولیت بهزاد پاکروح)

http://www.andishehsara.org/

مؤلف: رائول ریموند

مترجمین: مهندس محمد مفیدفر

مهندس پرویز رشیدی

 

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر برنامه‌نویسی به زبان C

تعریف ثوابت و متغیرها

تعریف ثوابت

تعریف متغیر‌ها

دستورات اصلی ورودی و خروجی

دستورات خروجی

دستورات ورودی

عملگرها

عملگرهای محاسباتی

عملگرهای انتسابی

عملگرهای رابطه‌ای

عملگرهای منطقی

دستورات شرطی

دستور  if-else

دستور if-else if  تودرتو

دستور شرطی switch/case

دستورات حلقه (تکرار)

دستور حلقه for

دستور حلقه while

دستور حلقه do-while

آرایه‌ها

تعریف تابع

تمرینات

فصل دوم: محاسبات عددی

حل دستگاه معادلات خطی

جبر ماتریسی

قاعده کرامر و دترمینان‌ها

روش گاوس - جردن

روش‌های عددی

روش گاوس – سایدل / ژاکوب

آنالیز رگراسیون

رگراسیون خطی

رگراسیون خطی برای روابط غیر خطی

رگراسیون چند‌جمله‌ای

ارزیابی از طریق یک تحلیل آماری

ضریب همبستگی و ضریب تعیین

خطای معیار برآورد

آزمون‌های معنی‌دار

آنالیز درون‌یابی

درون‌یابی خطی

درون‌یابی چندجمله‌ای لاگرانژی

برنامه‌ریزی خطی

روش سیمپلکس

تمرینات

فصل سوم: خواص فیزیکی (پیش‌بینی و تقریب)

تعادل فازی

سیستم دوجزئی

معادله آنتوان

سیستم تعادلی تولوئن – بنزن

داده‌های بخار اشباع

فشار اشباع

دانسیته (ρ) و حجم ویژه (ν)

آنتالپی ویژه

آنتروپی ویژه

رابطه دما – فشار بخار اشباع

رطوبت

رطوبت نسبی

رطوبت مطلق

نقطه شبنم

قاعده دورینگ (صعود نقطه جوش)

سیستم هیدروکسید سدیم – آب

آنتالپی – غلظت

سیستم آب – هیدروکسید سدیم

ضریب اصطکاک

رابطه عدد رینولدز / ضریب اصطکاک

تمرینات

فصل چهارمبرنامه‌های کاربردی با استفاده از زبان C

موازنه جرم

راکتورهای چندگانه

میعان

موازنه انرژی

تبخیرکننده‌های چندمرحله‌ای

جریان سیال

تعیین افت فشار

محاسبات قطر لوله

انتقال جرم و حرارت

تعیین دما در رسانای دوبعدی

تبخیر

تقطیر

بهینه سازی

طراحی فرآیند

عملیات واحد

تمرینات

فصل پنجم: مروری بر C++

دستورات C و C++

دستورات اصلی ورودی و خروجی

عبارات شرطی

دستورات تکرار

آرایه‌ها

توابع

برنامه ‌نویسی شیء‌گرا (OOP) در C++

کلاس

مروری بر برنامه ستون تقطیر

تمرینات

فصل ششم: مقدمه‌ای بر MATLAB

محیط MATLAB

میز کار MATLAB

پنجره دستورات

پنجره سابقه دستورات

ویرایشگر / دیباگر

فضای کار

پنجره دایرکتوری جاری

ویرایشگر آرایه

پنجره help

ایجاد M-File‌ها

اعلان نام متغیرها و ثوابت

دستورات ورودی و خروجی پایه

دستورات خروجی

دستورات ورودی

عملگرها

عملگرهای ریاضی و انتساب

عملگرهای رابطه‌ای

عملگرهای منطقی

دستورات شرطی

دستور if-else

دستور if-else if  تودرتو

دستور شرطی switch/case

دستورات حلقه (تکرار)

دستور حلقه for

دستور حلقهwhile

مقادیر عددی، برداری و ماتریس‌ها

مقداردهی اولیه

کار با آرایه‌ها

عملیات ریاضی

ایجاد توابع

رسم

رسم دوبعدی پایه

توابع کار با محورها

عناوین و برچسب‌ها

اضافه نمودن خطوط به گراف

تعیین سبک خط و ضخامت آن

رسم سه‌ بعدی

تمرینات

فصل هفتم: توابع MATLAB‌ برای محاسبات عددی

روش ماتریسی برای معادلات خطی

تابع inv()

تقسیم چپ ماتریسی (\)

رگراسیون و برازش منحنی

تابع polyfit()

تابع polyval()

ضریب تعیین و خطای انحراف از معیار

ریشه‌یابی

تابع roots()

تابع fzero()

درون‌یابی

درون‌یابی یک بعدی

درون‌یابی دوبعدی

انتگرال‌گیری عددی

انتگرال‌گیری ذوزنقه‌ای

انتگرال‌گیری مستطیلی

معادلات دیفرانسیل معمولی(ODE)

توابع ode45() و ode23()

تمرینات

فصل هشتم: برنامه‌های کاربردی با استفاده از MATLAB

تقریب خواص فیزیکی

رابطه دما – فشار بخار اشباع

منحنی تعادلی سیستم‌های دو جزئی

رابطه غلظت – آنتالپی برای سیستم سولفات منیزیم

نمودار فازی سیستم سولفات منیزیم

نمونه مسائل مهندسی شیمی

معادلات حالت درجه 3

ضریب تراکم‌پذیری

تقطیر دیفرانسیلی ساده

رسانایی دو بعدی

راکتورها

واکنش‌های سری

تبلور

تمرینات

فصل نهم: کار با MATLAB با استفاده از C

مقدمه‌هایی بر MEX فایل‌ها

اجزای MEX فایل‌ها

کامپایلر‌های C پشتیبانی شونده توسط MATLAB

کار با مقادیر (اعداد)

یک مقدار ورودی و یک خروجی

دو مقدار ورودی و یک خروجی

کار با بردارها

یک بردار ورودی و یک خروجی

کار با ماتریس‌ها

چند ماتریس ورودی و یک خروجی

بازبینی مسائل تبخیر قبلی

مسأله تبخیر تک عاملی

مسأله تبخیر سه عاملی

مقدمه‌ای بر اینجین (موتور) MATLAB

اجزای اینجین (موتور) MATLAB

مثال‌های از رسم

کامپایل برنامه‌های اینجین (موتور)

مسأله تقطیر اصلاح شده

تمرینات

پیوست الف: توابع و دستورات C/C++

پیوست ب: جدول توزیع t

پیوست ج: ضرایب معادله آنتوان

 

پیشگفتار

کتابی که اینک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می‌گیرد، ترجمه کتاب:

Programming for Chemical Engineers Using C, C++ and MATLAB – Raul Raymond A. Kapuno,Jr.

است.

امروزه استفاده از برنامه‌نویسی در رشته مهندسی شیمی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در طول سال‌های اخیر با توجه به رشد روز افزون استفاده از روش‌های حل عددی، استفاده از زبان برنامه‌نویسی برای حل معادلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. متأسفانه تا کنون کتاب برنامه‌نویسی مناسبی منطبق با سرفصل‌های دروس برنامه نویسی مهندسی شیمی، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و کارگاه نرم‌افزار ارائه نشده است.

این کتاب مفاهیم زبان C ، C++ و MATLAB را با ارائه مثال‌های ساده و قابل فهمی از مهندسی شیمی به شما آموزش می‌دهد. یکی از نکات کلیدی این کتاب آموزش C++ و MATLAB در کنار یادگیری زبان برنامه‌نویسی C است. پس از بررسی ساختارهای زبان C، کاربردهای عمده زبان C در طراحی و برنامه‌نویسی مهندسی شیمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با یادگیری زبان C در فصل‌های بعدی یادگیری زبان C++ و MATLAB با سرعت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد. مثال‌ها و تمرینات برنامه‌نویسی در C با استفاده از زبان‌های برنا‌مه‌نویسی دیگر تکرار شده است. این فرآیند نه تنها به مرور مجدد زبان برنامه‌نویسی C بلکه به یادگیری سریع و در عین حال آشنایی با قالب‌بندی و استانداردهای تغییرات صورت گرفته هر زبان نیز کمک شایانی می‌کند.

نظر به تجربه مترجمین در تدریس این دروس و با توجه به این که این کتاب به عنوان یکی از کتب اصلی در زمینه برنامه‌نویسی مهندسی شیمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج کشور می‌باشد، امید است این قدم کوچک در بالا بردن سطح علمی دانشجویان این رشته مفید واقع گردد.

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ژنتیک از دیدگاه حل مسأله شستشوی شیمیایی در صنعت و روش‌های انجام تست‌های کنترل کیفیت به همراه ده‌ها فرمول طراحی مخازن ذخیره‌ی اتمسفریک با نرم‌افزار TANK هایپرکم، ابزاری برای مدل‌سازی مولکولی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر ابزار دقیق طراحی و تحلیل مهندسی با نرم‏افزار ANSYS طراحی و تحلیل آنالیزهای ویژه با ANSYS فرآیند جذب سطحی و شبیه‌سازی آن با نرم‌افزارASPEN ADSIM شبیه‌سازی فرآیندهای پلیمری با ASPEN Polymer Plus
کلمات کلیدی وبلاگ ابزار دقیق (۱) مقررات شهرسازی و معماری (۱) شیمی فضایی (191 مسأله همراه با پاسخ) (۱) ژنتیک مولکولی باکتری‌ها (۱) سنتز ترکیبات آلی دارویی (۱)
دوستان من انتشارات اندیشه سرا هزینه انتشار کتاب وبلاگ بهزاد پاکروح کتابفروشی های شهرستان ها کتابفروشی های تهران کارت تخفیف خرید کتاب معرفی کتاب اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب