معرفی کتاب
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ معرفی کتاب
آرشیو وبلاگ
      معرفی کتاب ()
هایپرکم، ابزاری برای مدل‌سازی مولکولی نویسنده: معرفی کتاب - جمعه ٢٥ فروردین ،۱۳٩۱

نام کتاب: هایپرکم، ابزاری برای مدل‌سازی مولکولی

ناشر: انتشارات اندیشه‌سرا (با ﻣﺴﺅولیت بهزاد پاکروح)

http://www.andishehsara.org/

تألیف: امین یوسفی‌راد، روجا وظیفه‌شناس و دکتر آذر باقری ‌قمی

ویراسته‌ی: مهندس هاجر محوی و فاطمه رمضانی

 

فهرست مطالب

بخش 1 اجرای برنامه و معرفی ابزار موجود در محیط هایپرکم

1.1 اجرای برنامه

2.1 معرفی امکانات موجود در محیط هایپرکم

3.1‌ کلید‌های میان‌بر جهت دسترسی آسان‌تر ‌به‌ امکانات و ابزار موجود در نرم‌افزار هایپرکم

4.1 معرفی شکل و کاربرد هر یک از ابزارهای موجود در هایپر کم

5.1 رسم یک مولکول

بخش2 محتویات منو و عمل‌کرد هر یک از گزینه‌های آن

1.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منوی File

1.2.1 Menu / File / New

1.2.2 Menu / File / Open

1.2.3 Menu / File / Merge

1.2.4 Menu / File / Save

1.2.5 Menu / File / Save As

1.2.6 Menu / File / Start Log

1.2.7 Menu / File / Stop Log

1.2.8 Menu / File / Log Comments

1.2.9 Menu / File / Import

1.2.10 Menu / File  / Export

1.2.11 Menu / File / Print

1.2.12 Menu / File / Preferences

1.2.13 Menu / File / Exit

2.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منوی Edit

2.2.1 Menu / Edit / Clear

2.2.2 Menu / Edit / Cut

2.2.3 Menu / Edit / Copy.

2.2.4 Menu / Edit / Copy Isis Sketch

2.2.5 Menu / Edit / Paste

2.2.6 Menu / Edit / Copy Image

2.2.7 Menu / Edit / Invert

2.2.8 Menu / Edit / Reflect

2.2.9 Menu / Edit / Rotate

2.2.10 Menu / Edit / Translate

2.2.11 Menu / Edit / Zoom

2.2.12 Menu / Edit / Z Clip

2.2.13 Menu / Edit / Align Viewer

2.2.14 Menu / Edit / Align Molecules

2.2.15 Menu / Edit / Set Bond Length

2.2.16 Menu / Edit / Set Bond Angle

2.2.17 Menu / Edit / Set Bond Torsion

3.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منوی Build:

3.2.1 Menu / Build / Explicit Hydrogens

3.2.2 Menu / Build / Default Element

3.2.3 Menu / Build / Add Hydrogens

3.2.4 Menu / Build / Model Build

3.2.5 Menu / Build / Allow Ions

3.2.6 Menu / Build / United Atoms

3.2.7 Menu / Build / All Atoms

3.2.8 Menu / Build / Calculate Types

3.2.9 Menu / Build / Compile Type Rules

3.2.10 Menu / Build / Set Atom Type

3.2.11 Menu / Build / Set Mass

3.2.12 Menu / Build / Set Charge

3.2.13 Menu / Build / Constrain Geometry

3.2.14 Menu / Build / Constrain Bond Length

3.2.15 Menu / Build / Constrain Bond Angle

3.2.16Menu  / Build / Constrain Torsion

4.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منویSelect

4.2.1 Menu / Select / Atoms

4.2.2 Menu / Select / Residues

4.2.3 Menu / Select / Molecules

4.2.4 Menu / Select / Multiple Selections

4.2.5 Menu / Select / Select Sphere

4.2.6 Menu / Select / Select All

4.2.7Menu / Select / Complement Selection

4.2.8 Menu / Select / Select

4.2.9 Menu / Select / Name Selection

4.2.10 Menu / Select / Extend Ring

4.2.11 Menu / Select / Extend Side Chain

4.2.12 Menu / Select / Extend To Sp3

4.2.13 Menu / Select / Back Bone

5.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منویDisplay

5.2.1 Menu / Display / Select To Fit

5.2.2 Menu / Display / Overlay

5.2.3 Menu / Display / Show All

5.2.4 Menu / Display / Hide Selection

5.2.5 Menu / Display / Show Selection Only

5.2.6 Menu / Display / Rendering

5.2.7 Menu / Display / Last Rendering

5.2.8 Menu / Display / Show Isosurface

5.2.9 Menu / Display Isosurface

5.2.10 Menu / Display Show Hydrogen /.

5.2.11 Menu / Display Periodic Box

5.2.12 Menu / Display  Show Multiple Bond

5.2.13 Menu / Display  Show Hydrogen Bond

5.2.14 Menu / Display / Recomputed H Bonds

5.2.15 Menu / Display / Show Inertial Axes

5.2.16 Menu / Display / Show Dipole Moment

5.2.17 Menu / Display / Labels

5.2.18 Menu / Display / Color

5.2.19 Menu / Display / Element Color

 

6.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منوی Data Bases

6.2.1 Menu / Data Bases / Amino Acids

6.2.2 Menu / Data Bases / Make  Zwitterions

6.2.3 Menu / Data Bases / Remove Iconic Ends

6.2.4 Menu / Data Bases / Nucleic Acids

6.2.5 Menu / Data Bases / Add Counter Ions

6.2.6 Menu / Data Bases / Mutate

7.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منوی Setup

7.2.1 Menu / Setup / Molecular Mechanics

7.2.2 Menu / Setup / Semi Empirical

7.2.3 Menu / Setup / Ab Initio

7.2.4 Menu / Setup / Network

7.2.5 Menu / Setup / Periodic Box

7.2.6 Menu / Setup / Restraints

7.2.7 Menu / Setup / Set Velocity

7.2.8 Menu / Setup / Select Parameter Set

7.2.9 Menu / Setup / Compile Parameter File

7.2.10 Menu / Setup / Reaction Map

8.2 کاربرد گزینه‌های موجود در منوی  Compute(منوی محاسبات)

8.2.1 Menu / Compute / Single Point

8.2.2 Menu / Compute / Geometry Optimization

8.2.3 Menu / Compute / Molecular Dynamics

8.2.4 Menu / Compute / Langevin Dynamics

8.2.5 Menu / Compute / Monte Carlo

8.2.6 Menu / Compute / Vibrations

8.2.7 Menu / Compute / Transition State

8.2.8 Menu / Compute / plot molecular properties

8.2.9 Menu / Compute / Orbitals

8.2.10 Menu / Compute / Vibrational Spectrum

8.2.11  Menu / Compute / Electronic  Spectrum

8.2.12 Menu / Open script

8.2.13 Menu / Cancel

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ژنتیک از دیدگاه حل مسأله شستشوی شیمیایی در صنعت و روش‌های انجام تست‌های کنترل کیفیت به همراه ده‌ها فرمول طراحی مخازن ذخیره‌ی اتمسفریک با نرم‌افزار TANK هایپرکم، ابزاری برای مدل‌سازی مولکولی نانوتکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر ابزار دقیق طراحی و تحلیل مهندسی با نرم‏افزار ANSYS طراحی و تحلیل آنالیزهای ویژه با ANSYS فرآیند جذب سطحی و شبیه‌سازی آن با نرم‌افزارASPEN ADSIM شبیه‌سازی فرآیندهای پلیمری با ASPEN Polymer Plus
کلمات کلیدی وبلاگ ابزار دقیق (۱) مقررات شهرسازی و معماری (۱) شیمی فضایی (191 مسأله همراه با پاسخ) (۱) ژنتیک مولکولی باکتری‌ها (۱) سنتز ترکیبات آلی دارویی (۱)
دوستان من انتشارات اندیشه سرا هزینه انتشار کتاب وبلاگ بهزاد پاکروح کتابفروشی های شهرستان ها کتابفروشی های تهران کارت تخفیف خرید کتاب معرفی کتاب اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب