طراحی و تحلیل مهندسی با نرم‏افزار ANSYS

نام کتاب:طراحی و تحلیل مهندسی با نرم‏افزار ANSYS

http://www.andishehsara.org

ناشر: انتشارات اندیشه‌ سرا (با ﻣﺴﺅولیت بهزاد پاکروح)

نوشته‌ی: هدایت توکلی   نیما راسخ صالح     ویراسته‌ی: مهدی یگانه‌پرست

چاپ اول(1390)  شمارگان: 500   بها: 13800 تومان

فهرست

مقدمه‏ی نگارندگان

دیباچه

مقدمه

آشنایی با نرم‌افزار  ANSYS

راه نخست اجرای نرم‌افزار

راه دوم اجرای نرم‌افزار

قسمت‌های مختلف پنجره‏ی ورودیANSYS Product Launcher

قسمت FILE MANAGEMENT

منوهای نرم‌افزار

اضافه کردن کلیدهای میان‌بر به نوار ابزار

منوهای انتخاب و بازیابی موضعی

منوی ANSYS Utility Main Menu

منوی ANSYS Main Menu

آشنایی با فرآیند مدل‌سازی

فراخوانی و Import مدل ساخته شده در /CAM CAD به ANSYS

مراحل اصلی مدل‌سازی در ANSYS

دستورهای ترسیم اجزای هندسی

Create

نقاط (Keypoints)

خطوط (Lines)

کمان (Arcs)

اسپیلاین (Spline)

سطح (Area)

Arbitrary

مستطیل (Rectangle)

دایره (Circle)

چند ضلعی‌ها ( (Polygon

Area Fillet

احجام (Volume)

Arbitrary

Blocks

سیلندر (Cylinder)

احجام چند ضلعی (Prism)

کره (Sphere)

مخروط (Cone)

حلقه (Torus)

Hard Point

محدودیت‌های استفاده از Hard point‏ها

دستورات ویرایشی و منوی Operate

Extrude

امتداد دادن سطوح (Areas)

Lines

Keypoints

Boolean

فصل مشترک (Intersect)

جمع کردن (Add)

کم کردن (Subtract)

تقسیم خط، سطح، حجم (Divide)

چسباندن (Glue)

همپوشانی (Overlap)

قسمت کردن (Partition)

مقیاس‌دهی (Scale)

محاسبه‌ی خصوصیات هندسی Calc Geom Items

Move/modify

Copy

Reflect

Check Geom

Delete

مدل‌سازی هندسی دو جسم در حال تماس با هم در یک نقطه

مدل‌سازی هندسی یک دسته (هندل)

مدل‌سازی هندسی قفل یک درب

مدل‌سازی هندسی یک رینگ

 

ساختن مدل FE (اجزا محدود)

تعیین المان (Element Type)

Switch Between Element

Real Constants

تعیین خواص مواد (Material Props)

شبکه‌بندی (Meshing)

تعیین قید (Loads)

Solve

مشاهده‏ی جواب‌ها

درک درست صورت مسأله

داشتن اطلاعات کلی در مورد تئوری علمی تحلیل مسأله

شناخت کافی از کتابخانه‏ی المان‌های موجود در نرم‌افزار

آنالیز استاتیکی دو سطح متصل به هم و پیدا کردن بردارهای نرمال هر سطح

آنالیز استاتیکی جسم متشکل از چند ماده

آنالیز استاتیکی قفل درب تحت بار

آنالیز استاتیکی تیر I شکل یک سر گیردار

آنالیز استاتیکی تیر I شکل یک سر گیردار با بارگذاری پیچیده

آنالیز استاتیکی تیرهای I شکل روی هم

آنالیز استاتیکی تیر یک سرگیردار تحت بارگذاری مرکب و خواندن جواب در نقاط خاص

آنالیز استاتیکی تیر I شکل سه بعدی و محاسبه‌ی تنش در نقاط خاص

آنالیز استاتیکی سازه با بارگذاری به شکل یک تابع ریاضی

آنالیز استاتیکی مخزن استوانه‌ای تحت فشار خارجی با خاصیت تقارن محوری

آنالیز استاتیکی مخزن کله خمره‌ای همراه با خاصیت تقارن محوری

آنالیز استاتیکی و بارگذاری یک قسمت از پل

آنالیز استاتیکی آچار آلن در چند ست بارگذاری

آنالیز استاتیکی یک دیوارکوب (براکت)

انجام آنالیز استاتیکی به همراه اثر پیش‌تنش به همراه بارگذاری حرارتی

آنالیز استاتیکی و اعمال مش‌بندی تطبیقی به روش P

تحلیل استاتیکی لوله تحت بار

آنالیز کمانش ستون با مقطع مربعی

انجام آنالیز کمانش با المان‌های Beam

آنالیز کمانش پیچشی جانبی یک سازه

یافتن مقدار بار برای ایجاد ناحیه پلاستیک در یک صفحه

صفحه سوراخ‌دار تحت بارگذاری بزرگ

جسم با منحنی تنش-کرنش غیر خطی

محاسبه فرکانس‌های طبیعی سیستم جرم و فنر

محاسبه فرکانس‌های طبیعی یک مخزن استوانه‌ای تحت بار خارجی

محاسبه فرکانس‌های طبیعی یک صفحه‌ی تحت بارگذاری تابع مکان

آنالیز مودال یک تیر تحت بارگذاری مرکب

آنالیز مودال یک رینگ در سه حالت گوناگون

آنالیز مودال برای به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی رینگ با شرایط مرزی آزاد و بدون اثر میرایی

آنالیز مودال برای به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی رینگ با شرایط مرزی گیردار در سطح داخلی و بدون اثر میرایی

آنالیز مودال برای به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی رینگ با شرایط مرزی گیردار در سطح داخلی و با اثر میرایی ریلی

آنالیز ‌ها‌رمونیک جرم و فنر

آنالیز ‌ها‌رمونیک رینگ تحت بارگذاری هارمونیک به وجه رینگ

آنالیز تیر یک سر گیر‌دار تحت بار هارمونیک مرکب

آنالیز هارمونیک یک سازه‌ی حجمی با بارگذاری هارمونیک

آنالیز گذرای تیر دو سر گیردار تحت بار گذرا

آنالیز دینامیکی جوش سربه‌سر تحت بار گذرا

تحلیل گذرای یک صفحه تحت بار گذرا

آنالیز طیفی (Spectrum) یک تیر

آنالیز تماسی

تماس گره به گره  Node to Node

تماس نقطه به صفحه Node to Surface

تماس سطح به سطح Surface to Surface

آنالیز برخورد و تماس یک گلوله با یک سطح

مسأله‌ی تماس چرخ و ریل خطوط راه آهن در ANSYS

مقدمه

فراخوانی مدل هندسی از Auto CAD به ANSYS

انتقال مدل هندسی از Mechanical Desktop به ANSYS

انتقال مدل هندسی ازCatia  به ANSYS

مقدمه‌ای بر Catia و شناخت تحلیل‌ها در آن

انتقال مدل هندسی از Auto CAD، Mechanical Desktop و Catia به ANSYS Workbench

مثال مقایسه‌ی Catia, Abaqus, ANSYS

فهرست منابع

 

 

مقدمه‏ی نگارندگان

نگارندگان سعی نموده‌اند تجربه‏ی چندین ساله‏ی خویش از کار با ANSYS در زمینه‌های آکادمیک و صنعتی را با زبانی ساده و به شکل کاربردی به خوانندگان عزیز انتقال دهند و امیدوارند این مجموعه مورد توجه و استفاده‏ی ایشان قرار گیرد....

 

دیباچه

نرم‌افزار ANSYS یکی از قوی‌ترین و معروف‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل مهندسی است که امروزه توانایی شگرفی در حل گستره‌ی بزرگی از مسائل مهندسی در زمینه‌های گوناگون مانند مکانیک، عمران، فیزیک، برق و ... را دارا می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این نرم‌افزار، حل مسائل در زمینه‌های بسیار متنوع، حل میدان‌های کوپله، دارا بودن الگوریتم‌های حل سریع، پس‌پردازش بسیار توانمند، ارتباط قوی با نرم‌افزارهای دیگر و . . . می‌باشد که اساساً در زمینه‌ی تحلیل، آن را به یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارهای چندمنظوره تبدیل کرده است.

هدف از نگارش این کتاب، آشنایی دانشجویان، مهندسان، صنعت‌گران، محققان و علاقه‏مندان به نرم‌افزار ANSYS به منظور تحلیل مسائل آکادمیک، آزمایشگاهی و یا صنعتی می‌باشد. در این کتاب به مطالب متنوعی اشاره شده که از ساده‌ترین مسائل تا موارد پیچیده در زمینه‌های تحلیل استاتیکی، آنالیز مودال، آنالیز هارمونیک، آنالیز تماس، آنالیز کمانش، آنالیزهای غیر خطی، آنالیز دینامیکی سازه‌ها و . . . را برای استفاده‏ی طیف‌های مختلف خوانندگان در بر می‌گیرد.

/ 0 نظر / 118 بازدید