شبیه‌سازی فرآیندهای پلیمری با ASPEN Polymer Plus

نام کتاب:  شبیه‌سازی فرآیندهای پلیمری با ASPEN Polymer Plus

http://www.andishehsara.org

ناشر: انتشارات اندیشه‌ سرا (با ﻣﺴﺅولیت بهزاد پاکروح)

نوشته‌ی: مهندس محمد ولی‌زاده

ویرایسته‌ی: دکتر علی دشتی

چاپ اول(1390)  شمارگان: 1000   بها: 10500 تومان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه‌ای بر علوم و فناوری پلیمرها

1-1  پلیمریزاسیون

2-1  مونومرها، پلیمرها و کوپلیمرها

3-1 واکنش‌های پلیمریزاسیون .

11-3-1. پلیمریزاسیون افزایشی .

1-3-2. پلیمریزاسیون تراکمی (پلیمریزاسیون تراکمی) ..

فصل دوم: آشنایی با نرم‌افزار ASPEN Plus

2-1. ورود به محیط نرم‌افزار Polymer Plus 

2-2. پنجره‌ی اصلی نرم‌افزار ASPEN Plus .

2-3. Toolbar اصلی

2-4. کار در محیط PFD

2-5. هدایت‌گر درختی Data Browsers

2-6. نحوه‌ی ذخیره کردن شبیه‌سازی

فصل سوم: تهیه‌ی گزارش از شبیه‌سازی

3-1. تهیه‌ی پرینت از PFD و نمودارها

3-2. تهیه‌ی گزارش

فصل چهارم: ایجاد یک مدل شبیه‌سازی

4-1. کوپلیمر استایرن- آکریلونیتریل

4-2. فرآیند تولید .

4-3. ایجاد شبیه‌سازی

4-4. طراحی PFD شبیه‌سازی

4-5. تعیین عملکرد Setup and Global

4-6. تعیین مواد موجود در شبیه‌سازی

4-7. تعیین خواص فیزیکی

4-8. مشخص کردن خطوط جریان خوراک

4-9. وارد کردن اطلاعات سینتیکی .

4-10. وارد کردن اطلاعات بلوک‌های واحدهای عملیاتی

4-11. اجرای شبیه‌سازی و مرور نتایج.

4-12. خلاصه‌ی اطلاعات جهت شبیه‌سازی پلیمریزاسیون SAN .

فصل پنجم: رگراسیون‌گیری از داده‌های پارامترهای خواص پلیمر

5-1. ساختار Setup

5-2. تعیین مواد و مشخصات‌شان

5-3. تعیین روش محاسبه‌ی خواص فیزیکی

5-4. تعیین پارامترهای رگراسیون‌گیری

5-5. اجرای شبیه‌سازی و امتحان نتایج

5-6. خلاصه‌ی اطلاعات برای رگراسیون‌گیری از پارامترهای خواص پلیمرها .

فصل ششم: پیش‌بینی خواص فیزیکی

6-1. ترسیم فلوشیت شبیه‌سازی

6-2. تعیین Setup و عملکرد کلی

6-3. تعیین مواد موجود در شبیه‌سازی و نیز وارد کردن مشخصات‌شان

6-4. تعیین پارامترهای خواص فیزیکی

6-5. تعیین اطلاعات فرآیند .

6-6. تعیین ساختار مولکولی

6-7. تعیین خواص فیزیکی که در شبیه‌سازی محاسبه می‌شوند .

6-8. اجرای شبیه‌سازی و مرور نتایج

6-9. خلاصه‌ی اطلاعات مثال مورد بررسی جهت پیش‌بینی خواص فیزیکی .

فصل هفتم: پلیمریزاسیون توده‌ای پلی‌استایرن با آغازگر حرارتی

7-1. شبیه‌سازی فرآیند در Polymer Plus .

7-2. انتخاب مواد موجود در شبیه‌سازی و وارد کردن اطلاعات فرآیند

7-3. تعیین مدل محاسبه‌ی خواص فیزیکی و وارد کردن داده‌ها آن .

7-4. تعیین واکنش‌های فرآیند و وارد کردن اطلاعات سینتیکی

7-5. وارد کردن اطلاعات جریان‌ها و واحدهای عملیاتی موجود در PFD

7-6. تعریف توابع تحلیل فرآیند

7-7. مرور نتایج .

7-8. خلاصه‌ی اطلاعات لازم جهت شبیه‌سازی پلیمریزاسیون توده‌ای پلی‌استایرن با آغازگر حرارتی .

 فصل هشتم: پلیمریزاسیون متیل‌متاکریلات در اتیل استات

8-1. شبیه‌سازی فرآیند تولید PMMA در Polymer Plus

8-2. وارد کردن اطلاعات فرآیند و انتخاب مواد موجود در شبیه‌سازی

8-3. تعیین معادله‌ی حالت در شبیه‌سازی .

8-4. وارد کردن اطلاعات سینتیکی شبیه‌سازی

8-5. تعیین اطلاعات جریان خوراک و وارد کردن مشخصات واحدهای عملیاتی

8-6. نتایج شبیه‌سازی .

8-7. خلاصه‌ی اطلاعات مورد بررسی، جهت پلیمریزاسیون متیل‌متاکریلات در اتیل استات

9-1. توصیف فرآیند .

9-2. ایجاد مدل در Polymer Plus .

9-3. کاربرد مدل

9-4. اجرای شبیه‌سازی و مرور نتایج حاصل از آن

9-5. خلاصه‌ی اطلاعات مورد نیاز جهت شبیه‌سازی فرآیند پلیمریزاسیون پلی‌اتیلن‌ترفتالات .

فصل دهم: شبیه‌سازی فرآیند تولید پلی‌اتیلن با دانسیته‌ی بالا در محلول با دمای بالا

10-1. توصیف فرآیند ..

10-2. شبیه‌سازی فرآیند در Polymer Plus ....

10-3. اجرای شبیه‌سازی

10-4. مرور نتایج شبیه‌سازی ....

10-5. خلاصه‌ی اطلاعات مورد نیاز جهت شبیه‌سازی پلیمریزاسیون پلی‌اتیلن با دانسیته‌ی بالا .

فصل یازدهم: شبیه‌سازی تولید پلی‌اتیلن با دانسیته‌ی پایین تحت فرآیند فشار بالا

11-1. در رابطه با فرآیند

11-2. شبیه‌سازی فرآیند در Polymer Plus ...

11-3. اجرای شبیه‌سازی و مرور نتایج حاصل ..

11-4. خلاصه‌ی اطلاعات مورد نیاز جهت شبیه‌سازی پلیمریزاسیون LDPE تحت فشار بالا .

فصل دوازدهم: شبیه‌سازی فرآیند پلیمریزاسیون Nylon-6 در VK-Tube

12-1. توصیف فرآیند

12-2. شبیه‌سازی فرآیند در Polymer Plus

12-3. تعریف توابع تحلیل فرآیند

12-4. نتایج انتخابی شبیه‌سازی

12-5. خلاصه‌ی اطلاعات مورد نیاز جهت شبیه‌سازی فرآیند پلیمریزاسیون نایلون 6

پیوست‌ها

پیوست الف: روش نصب نرم‌افزار Polymer Plus

پیوست ب: معادلات حالت پیش‌بینی خواص فیزیکی پلیمرها

پیوست ج: نحوه‌ی لینک کردن برنامه‌ی جانبی Fortran با Polymer Plus

منابع و مراجع.

 

پیشگفتار

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیچیده‌ی جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربنی محصولات مهم و پایه‌ای مورد نیاز بسیاری از صنایع را تولید می‌کند. بدون تردید می‌توان اظهار داشت که مهم‌ترین بخش این صنعت تولید پلیمرهایی هم‌چون PE,PP, HDPE, LDPE, PS, PMMA, Nylon-6, … است. پلیمرها آن‌قدر در زندگی بشر و پیشرفت فناوری اهمیت پیدا کرده‌اند که می‌توان گفت بدون آن‌ها، و به طور کلی بدون مواد پلیمری پیشرفت امکان‌پذیر نیست. امروزه باید به این نکته اذعان داشت که دانش پلیمری یکی از شاخه‌های علمی است که نسبت به شاخه‌های دیگر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است. شاید بتوان دنیای آینده را هم‌چون مجسمه‌ای با مغزی از دانش کامپیوتری و بدنی از مواد پلیمری تجسم کرد.

بدون شک می‌توان اظهار داشت که شبیه‌سازی فرآیند‌ها در علوم مهندسی بسیار کارآمد است به‌طوری که می‌توان نتایج فرآیند را قبل از ایجاد واحد مرور نموده و تغییرات عوامل موثر روی محصول خروجی را مورد ارزیابی قرار داد تا در جهت بهبود محصول نهایی بتوان بهترین گزینه‌ها را برای متغیرهای فرآیند از قبیل دما، فشار، میزان جریان جرمی مواد اولیه و ... انتخاب نمود. به تبع این هزینه‌های مصرفی قبل از ایجاد واحد در جهت انجام آزمایشات لازم کاهش می‌یابد.

یکی از نرم‌افزارهای جامع و کاربردی که در زمینه‌ی شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی ارائه شده است نرم‌افزار آشنای ASPEN Plus می‌باشد. نرم افزار ASPEN قدرتمندترین نرم افزار در زمینه طراحی و شبیه‌سازی واحدهای فرآیندی، نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد. این نرم افزار بخش عمده‌ای از نیازهای مهندسین پلیمر، مهندسین شیمی و مهندسین مکانیک را برآورده می‌نماید. ماژول‌های متعدد این نرم‌افزار در زمینه‌ی پلیمرها، الکترولیت‌ها، شبیه‌سازی سیستم‌های جامد و فرآیندهای مختلف در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به پرکاربردترین نرم‌افزارهای طراحی و شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی تبدیل شده‌اند. کمپانی این نرم‌افزار جدیداً با خرید Hysis توانایی‌های خود را گسترده‌تر نیز کرده است.

Polymer Plus بخش مهم نرم‌افزار مذکور محسوب شده که در زمینه‌ی شبیه‌سازی فرآیندهای تولید پلیمرها در صنایع پتروشیمی‌ ارائه شده است، به طوری که کار کردن با آن مشابه موارد دیگر است، با این تفاوت که مدل کردن واکنش‌ها برای کاربران امری است که حوصله‌ی زیادی را می‌طلبد. ولی بعد از شبیه‌سازی فرآیندهای پلیمری می‌توان به سهولت روی پارامترهای تأثیر گذار بر کیفیت پلیمر خروجی فرآیند را مورد ارزیابی قرار داد و شرایط بهینه جهت افزایش کیفیت پلیمر خروجی و کارایی فرآیند را به درستی انتخاب نمود. لذا به مهندسین و محققان علوم پلیمری توصیه می‌شود اقدام به یادگیری نرم‌افزار Polymer Plus نمایند.

نبود منابع کافی برای محققان و مهندسین در جهت یادگیری Polymer Plus ما را بر آن داشت که با جمع‌آوری منابع معتبر علمی از قبیل مقالات و کتب مرجع اقدام به نگارش و تألیف کتابی متفاوت نماییم. به طوری که در این کتاب ضمن آموزش نرم‌افزار خواننده با شبیه‌سازی فرآیندهای تولید پلیمرهای مهم آشنا شده و بتواند با تحلیل نتایج حاصل از آن زمینه‌ی آشنایی بیش‌تر با علوم پلیمری را کسب کند. شایان ذکر است که در این کتاب از ذکر مطالب اضافی که منجر به سردرگمی خواننده شود پرهیز شده است و بیشتر مطالب روی تحلیل نتایج و بررسی مشخصات بهینه‌ی فرآیند است. امید است کتاب حاضر برای تمام محققان و مهندسین علوم پلیمری مفید واقع شود.

 

/ 0 نظر / 137 بازدید