ابزار دقیق

ناشر: انتشارات اندیشه‌سرا (با ﻣﺴﺅولیت بهزاد پاکروح)

http://www.andishehsara.org/

تألیف: حسن پورحسن

 

فهرست

فصل اول: مقدمه

مقدمه

فصل دوم: علائم، نمادها و نقشه‌های ابزاردقیق

مراحل طراحی و ساخت یک واحد فرآیندی

طراحی پایه

طراحی تفصیلی

ساخت تجهیزات

نصب تجهیزات، خطوط لوله و ابزار‌دقیق

مهندسی کارگاهی و عملیات پیش راه‌اندازی

عملیات راه‌اندازی

عملیات تولید

لیست مدارک مورد نیاز بخش ابزاردقیق و کنترل

مدرک Process Flow Diagram) PFD)

مدارک (Piping & Instrumentation Diagram) P&ID

نحوه‌ی نمایش نام تجهیزات

نحوه‌ی شماره‌گذاری خطوط لوله

نحوه‌ی شماره‌گذاری تجهیزات ابزار‌دقیق

نحوه‌ی نمایش شماره‌ی شناسایی تجهیزات ابزار‌دقیق در نقشه‌های P&ID

فصل سوم: اندازه‌گیری دما

سنسورهای دما

ترموکوپل‌ها

اصول ترموکوپل‌ها

شرایط سیگنال ترموکوپل

انواع ترموکوپل‌ها

ساختن ترموکوپل‌ها و سیستم حفاظتی آن

نصب ترموکوپل

عایق‌های سیم ترموکوپل

ترموکوپل‌های خاص

انعطاف‌پذیری مدار ترموکوپل

چک کردن ترموکوپل

دتکتورهای حرارت- مقاومت (RTD)

قواعد مربوط به ترمومتر مقاومتی

RTDهای پلاتینیوم

رنج و خواص عملکردی RTDها 

مدار RTD

مقایسه و انتخاب ترموکوپل و RTD

ترموکوپل و ترانسمیترهای  RTD

سیر تکامل ترانسمیترهای حرارتی

ترانسمیترهای ریزپردازش‌گر

ترمیستورها (مقاومت‌های گرمایی) 

عملکرد ترمیستور

کاربردهای ترمیستور

سنسورهای دمایی حالت جامد

ترمومترهای تابشی

اصول ترمومتری IR

اندازه‌گیری دمای اجسام غیر سیاه

دتکتورهای IR

طبقه‌بندی ترمومترهای IR

ترمومترهای سیستم پر

سنسور حرارتی فیبر نوری

پیرومتر صوتی

فصل چهارم: اندازه‌گیری‌ فشار

سیستم‌های فشار جریان

مانومترها

گیج‌های فشار مکانیکی با المنت اِلاستیک

رنج اندازه‌گیری

سنسورهای نیرو یا فشار، ترانسدیوسر و ترانسمیتر

ترانسدیوسرهای استرین-گیج

ترانسدیوسرهای فشار خازنی

ترانسدیوسرهای پیزومقاومتی فشار

ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی فشار

ترانسدیوسرهای فشار با سیم رزونانس

ترانسدیوسرهای فشار LVDT

المنت‌های مقاومتی کربن

المنت‌های خودالقایی

المنت‌های تقلیل‌‌دهنده‌

ترانسدیوسرهای فشار نوری

اندازه‌گیری خلأ

انواع گیج‌های خلأ

گیج خلأ ترموکوپل یا پیرانی

گیج خلأ یونیزاسیون با فیلامنت داغ

گیج خلأ یونیزاسیون با کاتد سرد

گیج خلأ اصطکاکی روتور چرخان

آنالیزر فشار نسبی (خلأ)

سنسورهای فشار سرامیکی خازنی (3O2Al)

ترانسمیترهای فشار هوشمند

کاربرد آب‌بندهای شیمیایی

مواد هم‌ساز

سخت‌افزار آب‌بند شیمیایی

مایع پرکننده

اثرات دمایی

زمان پاسخ

اصول راهبردی و کاربردی

اندازه‌گیری جریان با دستگاه‌های ابتدایی و ترانسمیترهای اختلاف فشار

خطاها در سیستم صفحات اریفیس

کاربرد اریفیس، انتخاب تجهیزات

کاربرد لوله‌ی پیتوت

کاربردهای کامپیوتر جریان در گاز و بخار

فصل پنجم:اندازه‌گیری دبی جریان

ملاحظات اساسی در اندازه‌گیری‌ جریان

فلومترهای اختلاف فشار

مولد اختلاف فشار

فلومترهای سطح متغیر

فلومترهای مغناطیسی

اصول اندازه‌گیری

سنسور

ساختار

سطوح کاربرد

چند نکته و پیشنهاد در مورد نصب فلومتر مغناطیسی

معیار انتخاب‌: چه سیستمی برای چه نوع کاربردی؟

میدان تناوبی (ac)

سیستم‌های میدان مستقیم پالسی (dc)

فلومتر القایی برای مسائل اندازه‌گیری خاص

فلومترهای توربینی

فاکتور K

عدد ر‌ینولدز

ساختار فلومتر توربینی 

کاربرد فلومتر توربین

فلومتر چرخ پره‌دار

فلومترهای نوسان‌گر

فلومترهای تونل گردابی

راهنمای کاربرد

مزایای میتر گردابی 

مشکلات بالقوه‌ی میتر گردابی 

فلومترهای سیالی

ابزاردقیق سایت- متغیرهای فرآیندی

اصول عملیاتی فلومتر سیالی

اندازه‌گیری جریان جرمی

اندازه‌گیری جریان جرمی استنتاجی (فلومترهای حجمی بر‌اساس ریزپردازش‌گر)

نمونه‌هایی از اندازه‌گیری جریان جرمی با سیالاتی که ویژگی‌های آن‌ها معلوم و شناخته‌شده است

جرم مایع در فلومتر گردابی

جرم گاز در فلومتر گردابی

جرم گاز در میتر اختلاف فشار

جرم بخار در میتر اختلاف فشار

فلومترکوریولیس

اصول عملیاتی

اندازه‌گیری دانسیته

اندازه‌گیری دما

فلومترهای جرمی حرارتی

فلومترهای اولتراسونیک

فلومترهای اثر دوپلر (تغییر فرکانس)

فلومترهای اولتراسونیک زمان‌گذر

فلومترهای جابه‌جایی مثبت

میتر دیسک چرخشی

میتر پیستون نوسانگر

میتر چرخان راه‌دار

فلومترهای دنده‌ای بیضی ‌شکل

دیگر میترهای جابه‌جایی مثبت

اندازه‌گیری جریان کانال باز

بندها

مجرای پارشال

نازل جریان باز (کنیسون)

اندازه‌گیری جریان توده‌ی جامد

توزین‌کننده‌های نوار نقاله

فصل ششم: اندازه‌گیری سطح

انواع سیستم‌‌های اندازه‌گیری سطح

ملاحظات کلی در انتخاب تکنولوژی اندازه‌گیری سطح 

چگالی و ویسکوزیته

ترکیب شیمیایی

دمای محیط

دمای فرآیند

فشار فرآیند

شرایط محیطی

آشفتگی فرآیند

بخار، مه و گرد و غبار

سطح مشترک

رسانایی فرآیند و ثابت‌‌های دی‌الکتریکی

ارتعاش

تجمع یا چسبندگی مواد

الکتریسیته‌ی ساکن

رطوبت‌/ ‌نم

تکرارپذیری، ثبات و لزوم دقت و صحت

سیستم‌‌های ردیاب و اندازه‌گیری سطح الکترومکانیکی

اندازه‌گیری و تشخیص سطح مایعات با استفاده از شناورها

تشخیص و اندازه‌گیری سطح مایعات با استفاده از دیسپلیسرها

تشخیص سطح جامدات با استفاده از پدل‌‌های چرخشی

اندازه‌گیری سطح مایعات و جامدات با استفاده از شاقول

سیستم‌های اندازه‌گیری و تشخیص سطح به وسیله‌ی الکترونیک/ الکترومغناطیس

تشخیص سطح مایع با استفاده از رسانایی

تشخیص سطح مایعات با استفاده از رزونانس دوشاخه‌ی مرتعش یا رادار میله‌ای

تشخیص سطح جامدات با استفاده از رزونانس دوشاخه‌ی مرتعش یا رادار میله‌ای

تشخیص سطح مایعات با استفاده از سوئیچ‌‌های دهنه‌ای اولتراسونیک

تشخیص سطح مایعات با استفاده از انتشار گرمایی

اندازه‌گیری سطح مایع با استفاده از حباب‌سازها

اندازه‌گیری سطح به وسیله‌ی کاربرد ترانسمیتر فشار

اندازه‌گیری DP الکترونیک

تشخیص سطح و اندازه‌گیری مایعات و جامدات با استفاده از اولتراسونیک

تشخیص سطح و اندازه‌گیری مایعات و جامدات به وسیله‌ی کاربرد ظرفیت خازنی

پروب‌‌های عایق‌بندی‌شده‌ی کامل و جزئی

پروب خازنی و مرجع زمین

پروب‌‌های خازنی و تجمع

ملاحظات کاربردی و نصب

تشخیص سطح و اندازه‌گیری مایعات و جامدات توسط رادار

اندازه‌گیری سطح نقطه‌ای

اندازه‌گیری مداوم سطح

معیار انتخاب

اصول راهبردی در نصب

تشخیص سطح و اندازه‌گیری مایعات و جامدات با استفاده از رفلکتومتری در بازه‌ی ‌زمانی

اندازه‌گیری سطح مایعات با استفاده از مگنتواستریکتیو

اندازه‌گیری سطح مایعات با استفاده از لیزر

تشخیص سطح و اندازه‌گیری مایعات و جامدات با استفاده از رادیومتری

اندازه‌گیری سطح مایعات و جامدات با استفاده از وزن

اندازه‌گیری سطح مایعات با استفاده از اپتیک

تشخیص سطح مایعات با استفاده از رزونانس مخزن اولتراسونیک

فصل هفتم: اندازه‌گیری دانسیته و وزن صنعتی

سیستم‌های دانسیته و وزن صنعتی

ترازو‌های صنعتی

دانسیته‌ی مایع

پیوست‌ها

پیوست یک: معرفی نرم‌افزارهای SLOSH و BUSHEL برای انتخاب ابزاردقیق سطح مایعات و جامدات

پیوست دو: علائم، نمادها و نقشه‌های ابزاردقیق مطابق با 1/5 ISA

پیوست سه: مشخصات لوله‌ها، پیچ و مهره‌ها

پیوست چهار: مشخصات رزوه‌‌هایNPT و BSPT

 

 

پیش‌گفتار ﻣﺅلف

تلاش‌های بشر برای کنترل فرآیندهای صنعتی به کمک وسایل اتوماتیک، تاریخی طولانی دارد که با اختراعاتی نظیر ترموستات کوره (کوره نلیس دربل 1620) و گاورنر گریز از مرکز جهت تنظیم ماشین بخار (جیمز وات 1788) شروع می‌شود.

اما پیشرفت‌های عمده در سیستم کنترل مجتمع طی پنجاه سال اخیر انجام گرفته است. سیستم‌های کنترل از دهه 1930 تا به حال تحت تأثیر دو عامل نیازهای مصرف کننده و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، توسعه یافته‌اند. رشد دائمی پیچیدگی و ابعاد فرآیندهای صنعتی طی پنجاه سال اخیر تأثیر مهمی در نیاز به کنترل کننده‌ها داشته است. همچنین هزینه‌های مواد خام و انرژی لازم برای تبدیل این مواد به همراه هزینه‌های دستمزد برای راه اندازی عملیات و نگهداری افزایش اساسی داشته است. این عوامل سبب شده است که مدیران صنعتی تأکید بیشتری روی سیستم‌های اتوماسیون و بهینه سازی داشته باشند. سیستم‌هایی که چیزی بیشتر از کنترل کننده‌های عادی و منفرد هستند. پیشرفت تکنولوژی در سال‌های اخیر امکان پیدایش چنین سیستم‌هایی را فراهم آورده است. مثلاً با ورود مدارهای الکترونیکی و پیشرفت سریع آن‌ها امکان ساخت مدارها و ابزارهای دقیق و دیجیتال میسر شده است.

نبود مجموعه‌ای مدون در زمینه‌های مختلف طراحی مهندسی، نصب، اجراء، راه اندازی، تعمیرات و آموزش برای افرادی که در این صنعت مشغول خدمت می‌باشند، دلیل تهیه کتابی شد که هم اکنون در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد. این کتاب در زمینه‌ ابزاردقیق در قسمت‌های مختلفی از ابتدای فرایند طراحی تا انتهای عملیات راه‌اندازی صنایع فرایندی را شامل می‌گردد. جلد اول شامل معرفی علائم و نشانه‌های مرتبط با مدارک ابزاردقیق و چهار پارامتر اصلی اندازه‌گیری شامل دما، فشار، دبی جریان و سطح می‌باشد. در جلد دوم کتاب به مباحث عنصرهای کنترل نهایی، روش‌های مختلف کنترل صنایع فرایندی، دینامیک فرایند و تنظیم کنترل کننده‌های PID خواهیم پرداخت.

/ 0 نظر / 151 بازدید